W dniu 12 maja 2017 roku, w Bełchatowie, odbyła się Konferencja Sprawozdawcza Delegatów naszego Związku. Na Konferencji gościliśmy Dariusza Trzcionkę – Przewodniczącego Porozumienia Związków Zawodowych KADRA oraz Mecenasa Bogdana Pireckiego – prawnika PZZ KADRA. W trakcie spotkania dołączyli również przedstawiciele Dyrekcji Kopalni Bełchatów: Marian Rainczuk – Dyrektor Oddziały oraz Włodzimierz Sarnecki – Dyrektor Techniczny.
IMG_9643

IMG_9685

IMG_9652

Komisja Mandatowa poinformowała, że na ogólną ilość 67 Delegatów na Konferencji obecnych było 56 Delegatów co stanowiło 83,6% kworum spotkania. Na podstawie tego Komisja Mandatowa stwierdziła, że Konferencja Delegatów KADRY jest prawomocna i zdolna do podejmowania wiążących uchwał.
Przewodniczący Związku, Kol. Marek Waldemar Jończyk odczytał obszerne sprawozdanie z działalności Zarządu KADRY za okres od 17.04.2015 do 12.05.2017r., a w dalszej części Konferencji odczytane zostały sprawozdania: finansowe Związku, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
Głównym tematem Konferencji Delegatów był Statut KADRY. Przewodniczący Komisji Statutowej, Kol Adam Uznański, przedstawił propozycje zmian w Statucie Związku oraz szczegółowo je omówił. Po krótkiej dyskusji na temat zmian Delegaci jednomyślnie zatwierdzili Statut Związku KADRA w nowym brzmieniu podejmując stosowną uchwałę.