Kodeks_pracy 2012

Ustawa o związkach zawodowych – 16.11.2015

Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych

Deklaracja członkowska ZZ KADRA