Wypełnienie obowiązku informacyjnego RODO
Szanowni Państwo,

Realizując obowiązki wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie informujemy, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Związek Zawodowy „KADRA” Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów z siedzibą w Rogowcu, ul. Św. Barbary 3, 97-400 Bełchatów.

Załącznik do niniejszej wiadomości stanowi dokument zawierający szczegółowe informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych przez Związek Zawodowy „KADRA” Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów, z którego treścią należy się zapoznać.

Jeżeli nie wyraża Pan/Pani zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych oraz w celu ochrony praw i reprezentowania interesów zrzeszonych w Związku pracowników, członków związku zawodowego, emerytów i rencistów wobec: pracodawcy, organów władzy i administracji państwowej, organów samorządu terytorialnego oraz innych pracowników, emerytów i rencistów, którzy nie będąc członkami związku wystąpią o ich reprezentowanie, prosimy o złożenie takiego oświadczenia w siedzibie Związku Zawodowego. Wówczas Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w tym celu.

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania Pana/Pani danych.

Informujemy, że w związku z otrzymaną wiadomością nie musi Pan/Pani podejmować żadnych czynności, w szczególności nie musi Pan/Pani na nią odpowiadać.

Reguły Przetwarzania Danych KADRA

Klauzula Informacyjna dla pracownika