Związek Zawodowy „KADRA”

Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów

 

Rogowiec, ul. Św. Barbary 3, 97-400 Bełchatów,  skr. poczt. 100;

fax/tel.: (044) 737 44 00; 605 566 081  e-mail: zzkadra.giekkwbb@gkpge.pl

REGON: 590525688;  NIP: 769-16-03-471;  KRS: 0000168149

Konto: PKO BP    nr: 76 1020 3958 0000 9002 0089 5797

 

Siedziba ZZ „KADRA” mieści się w budunku Dyrekcji „PENTAGON” pok. 107