Uchwałą Zarządu ZZ „KADRA” KWB Bełchatów  nr 40 z dnia 07.07.2011 r. uległy zmianie stawki wypłat statutowych:

  • 300 zł – z tytułu zawarcia związku małżeńskiego
  • 450 zł –  z tytułu zgonu członka rodziny (mąż, żona, dziecko, matka, ojciec, teść, teściowa)
  • 500 zł – z tytułu urodzenia dziecka
  • 500 zł – z tytułu odejścia na emeryturę lub rentę (staż w ZZ „KADRA” do 10 lat)
  • 600 zł – z tytułu odejścia na emeryturę lub rentę (staż w ZZ „KADRA” powyżej 10 lat)
  • 700 zł – z tytułu zgonu członka Związku (wypłata dla uprawnionego członka rodziny)

 

Wnioski do pobrania:

z tytułu zawarcia związku małżeńskiego

z tytułu zgonu członka rodziny

z tytułu urodzenia dziecka

z tytułu odejścia na emeryturę – rentę

z tytułu zgonu członka związku